Uppdaterade Interbeef avelsvärden

Nu finns nya officiella Interbeef avelsvärden publicerade för raserna Charolais, Limousin och Simmental.

Nytt med denna uppdatering är att det nu publiceras internationella avelsvärden för födelsevikt (BWT) och kalvningsförmåga (CAE) även för Simmental. Avelsvärden för korrigerad avvänjningsvikt (AWW) var redan tidigare tillgängliga för alla tre raser.

Läs mer om det nordiska samarbetet i Interbeef och titta på topplistor med Interbeef avelsvärden under Köttdjur.