NAV Avelsvärdering – Nytt NTM

Årets fjärde ordinarie rutinavelsvärdering genomfördes som planerat och NAVET har uppdaterats med nya EBVs och GEBVs.

Denna avelsvärdering implementerades uppdaterade NTM vikter för Holstein, Nordiska röda raser och Jersey. Uppdateringen av avelsmålet sker 10 år efter att NTM publicerats för första gången 2008.

Dessutom infördes vid denna avelsvärdering ytterligare förändringar för samtliga raser såsom nya viktfaktorer i Mjölkindexet samt ny viktning av laktationer för ett flertal egenskaper. Viktfaktorerna i delindexet för Juver för Holstein och i delindexet för Kroppsstorlek för Nordiska röda raser uppdaterades också.

Läs mer om nya NTM och de övriga ändringarna: