Ny sida visar genetiska trender

NAV har uppdaterat sidan som visar genetiska trender för mjölkraser. Den nya sidan kallas NAV trender – mjölkras och här hittar du genetiska trender för de nordiska mjölkkoraser som avelsvärderas av NAV. Det är lätt att på sidan visa genetiska trender för olika egenskaper uppdelat på olika raser och födelseland för både tjurar och kor.

I nuläget innehåller sidan trender för NTM och delindex. Planen är att sidan senare i år kommer förbättras så att trender för enskilda egenskaper såsom till exempelvis kalvning till första insemination, klövsulesår och juverdjup också kommer att ingå.

Kolla in NAV trender – mjölkras!