Nu visas monogena egenskaper även för köttdjur

Monogena egenskaper har en enkel nedärvning. Det innebär att de påverkas av en enskild gen eller haplotyp (samling av alleler på en kromosom som nedärvs tillsammans) och att de inte påverkas av miljöfaktorer.

Flera monogena egenskaper går att upptäcka genom DNA-analys av antingen ett separat laboratorietest eller från SNP-resultaten från ett genomiskt test. Nu kan tillgängliga resultat från genomiska test för djur som har NAV köttras eller Interbeef avelsvärden ses på djurets egen sida på NAVET avelsvärden köttras. Monogena egenskaper från laboratorietester visas inte.

Resultat för RP1 och hornlöshet visas för alla raser. Dessutom visas resultat för pälsfärg och DD för angus, ataxia för charolais och HY, MSUD och MD för hereford. Antalet egenskaper kommer att utökas med tiden. Resultaten visas när man klickar på knappen ”Visa monogena egenskaper” under härstamningen på djurets egen sida. Alla tillgängliga resultat för djuret visas då. I tabellen för monogena egenskaper visas egenskapens namn, kod och resultat (bärare/fri). Koden slutar på F om djuret inte är bärare, C om det är enkel bärare och S om det är dubbel bärare av egenskapen.

Det är också möjligt att filtrera på specifika egenskaper:

Mer information om monogena egenskaper finns på NAVs hemsida.