NAVET Köttras och nya index har lanserats!

NAV har lanserat en ny sökssida för avelsvärden för köttraser – ”NAVET Köttras”. På sidan kommer det vara möjligt att skapa topplistor och söka efter enskilda köttrastjurar som är avelsvärderade antingen baserat på renrasiga avkommor eller på korsningsavkommor efter mjölkkor. Till en början är det endast avelsvärdena baserade på korsningsavkommor (så kallade kött x mjölk avelsvärden) som visas på sidan.

NAVET köttras är lätt att använda och påminner både till utseende och funktion om NAVs övriga söksidor för avelsvärden (NAVET respektive NAV Interbullresultat för mjölkrastjurar).  Söksidan innehåller alla publicerbara avelsvärden och annan relevant information för de semintjurar av köttras som ingår i NAVs kött x mjölk avelsvärdering. I samband med publiceringen av kött x mjölk avelsvärden i november lanseras även nya delindex (Kalvningar far) och Tillväxt samt ett totalindex NBDI (Nordic Beef Dairy Index).

På söksidan måste användaren börja med att välja lämplig uppfödningsperiod till slakt (kort <550 d eller lång >550 d) då denna varierar mellan länderna vilket påverkar rangeringen av tjurar för delindexet Tillväxt samt för NBDI. I Sverige är det nästan uteslutande den längre uppfödningsperioden som gäller. Därefter finns möjlighet att göra urval på bland annat ras, födelseland eller födelseår för att skapa en önskad lista med tjurar. Sortering av listan kan göras efter olika avelsvärden även om sortering på NBDI är förvalt. Utifrån en lista kan man få mer information om en tjur genom att klicka på namnet och komma till tjurens egen sida.

NAV kött x mjölk avelsvärden beräknas och publiceras på den nya söksidan fyra gånger per år i samband med avelsvärderingen för mjölkraser (februari, maj, augusti, november). Framöver är tanken att bygga ut sidan med i första hand Interbeefresultat samt senare, efter slutförd utveckling, med NAV avelsvärden för renraskött.

Kolla in NAVET Köttras här. Sidan kan också nås från NAVs startsida.