NAV avelsvärdering

Årets fjärde ordinarie rutinavelsvärdering genomfördes som planerat och NAVET har uppdaterats med nya EBVs och GEBVs.

Vid denna avelsvärdering publicerade NAV för första gången GEBVs för delindexet sparat foder samt för delegenskaperna slaktkroppstillväxt och formklass som ingår i delindexet för Tillväxt. GEBV publicerades även för laktationskurvans form, vilket är en egenskap som inte ingår i NTM.

Läs mer från NAV nyhetsbrev (på engelska).