NAVET förbättrad med fenotypiska värden för fler egenskaper

NAVET’s funktion för att visa fenotypvärden (rasmedeltal och tjurens effekt) har utökats med fler egenskaper. Denna gång är det avkastning och juverhälsa som har lagts till. Dessa värden kan vara användbara i tolkningen av vad en tjurs avelsvärden betyder i praktiken eftersom de visar tjurens effekt uttryckt på samma skala som egenskapen registreras, exempelvis kg mjölk.