NAV avelsvärdering

Årets första NAV rutinavelsvärdering genomfördes som planerat. NAVET avelsvärden för mjölkrastjurar har uppdaterats med nya EBV och GEBV. NAVET köttras är också uppdaterats med nya kött x mjölk avelsvärden.

I samband med avelsvärderingen introducerades metoden Single step för tillväxt. Den nya metoden ersätter därmed den två-stegsmodell som tidigare har använts för beräkning av avelsvärden för tillväxt. Single step använder all information från genomtestade och ej genomtestade djur i en och samma beräkning. I dessa evaluering implementerades en förbättrad modell för beräkning av avelsvärden för mjölk för den röda rasen.

Läs mer om förändringarna i: