Förbättrade avelsvärden för övrig hälsa

I november 2017 infördes flera förbättringar i den nordiska avelsvärderingen för övrig hälsa som beskriver resistens mot fruktsamhetsstörningar, metaboliska sjukdomar samt ben- och klövproblem. Viktigaste ändringen för samtliga raser är övergången från en så kallad tjurmodell till en djurmodell vilket innebär att korna nu får avelsvärden baserade även på sina egna registreringar. Avelsvärderingen för Jersey inkluderar nu data även från Finland och Sverige samt alla sjukdomar vilket inte var fallet i den tidigare modellen. Vidare så ingår nu tillgänglig information om BHB och aceton från provmjölkningen för att öka säkerheten på avelsvärdena för metaboliska sjukdomar. För att bättra nyttja denna information så har det tidigare avelsvärdet för metaboliska sjukdomar delats upp i två avelsvärden; ketos och övriga metaboliska sjukdomar.  Kvaliteten på data har förbättrats genom att harmonisera data som används från olika länder. Sammanfattningsvis innebär den nya avelsvärderingen förändringar i avelsvärden för både tjurar och kor, men effekten är störst för korna där säkerheten på avelsvärden ökar mer.

 

Läs mer om den nya avelsvärderingen för övrig hälsa i artikeln Förbättrade avelsvärden för övrigt hälsa samt i NAVs nyhetsbrev för november 2017 på www.nordicebv.info.