Uudistettu muut hoidot-arvostelu

Marraskuun 2017 NAV-arvostelussa otettiin käyttöön uudistettu muut hoidot-arvostelu. Yksi suurimmista muutoksista on siirtyminen isämallista eläinmalliin kaikilla roduilla. Tämän johdosta lehmien jalostusarvot perustuvat myös niiden omiin havaintoihin. Jerseyn arvostelussa on mukana aineistoa Ruotsista ja Suomesta ja lisäksi jerseyn muut hoidot-indeksi sisältää samat ominaisuudet kuin muilla roduilla. Maitonäytteistä tehtävät BHB- ja asetonimittaukset on otettu mukaan laskentaan ja niiden ansiosta erityisesti aineenvaihduntaominaisuuksien jalostusarvojen arvosteluvarmuudet ovat nousseet. Aineenvaihduntaominaisuuksia on nyt kaksi eli ketoosi ja muut aineenvaihduntasairaudet. Aineiston editointia on harmonisoitu, jotta jokaisen maan aineisto olisi mahdollisimman samanlaista. Kaikilla näillä muutoksilla on vaikutusta sonnien jalostusarvoihin, tosin vielä suurempi vaikutus lehmien jalostusarvoihin.

Lisätietoa uudesta muut hoidot-arvostelusta on artikelissa Uudistettu muut hoidot-arvostelu  sekä NAV:n marraskuun 2017 uutiskirjeessä.