Förbättrade avelsvärden för övrig hälsa

Flera ändringar infördes i avelsvärderingen för övrig hälsa i maj 2019. Sammantaget medförde ändringarna förbättrade (säkrare) avelsvärden för både tjurar och kor av alla raser. Följdaktligen ändrades avelsvärden mer än vid en ordinarie uppdatering.

Läs mer i artikeln Förbättrade avelsvärden för övrig hälsa och i NAVs nyhetsbrev.