NAV genomisk avelsvärdering och avelsvärden för köttras

NAV har publicerat genomisk avelsvärden för Holstein, RDC och Jersey som planerat.

NAV har också publicerat avelsvärden för tjurar och kor av köttras. Den monogena egenskapen BH2 är nu tillgänglig för Simmental och resultatet för genotypade Simmentaldjur finns nu på NAVET Avelsvärden köttras.

NAVET och NAVET Köttras har uppdaterats med nya avelsvärden.

Läs mer från NAV nyhetsbrev (på engelska).