Helmikuun jalostusarvostelu on julkaistu

Tämän vuoden ensimmäinen NAVin lypsyrotujen sekä liha-lypsyristeytysten jalostusarvostelu on julkaistu. Uudet indeksit on päivitetty NAV Sonnihakuun ja NAV Pihvihakuun.

Lypsyrotujen jalostusarvosteluun ei tullut muutoksia, mutta liha-lypsyristeytysarvosteluun tuli kaksi muutosta.

Liha-lypsyristeytysarvostelun vertailuryhmää muutettiin siten, että se sisältää 2 – 5 vuotta aiemmin syntyneet risteytyseläimet, joiden isä on sellaisen liharodun sonni, jota voidaan käyttää kaikissa kolmessa maassa. Belgian sininen-rodun sonnien risteytysjälkeläisten pois jättäminen vertailuryhmästä ei vaikuta sonnien paremmuusjärjestykseen, mutta sillä on vaikutusta jalostusarvojen keskimääräiseen tasoon. Esimerkiksi ruhon laatuluokassa kaikkien sonnien indeksi nousi keskimäärin 8 indeksipistettä johtuen vertailuryhmän muutoksesta.

Lisäksi liha-lypsyristeytysarvostelussa otettiin käyttöön maksusysteemi, jonka johdosta kaikkien sonnien, joille pitäisi julkaista liha-lypsyristeytysindeksit ensimmäisen kerran 1.1.2020 jälkeen, pitää täyttää seuraavat kriteerit

  • Jalostusarvojen arvosteluvarmuus pitää olla tietyllä tasolla
  • Sonnin omistaja tai siemenen tuoja on maksanut kertamaksun

 

Lue lisää englanninkielisestä NAVin uutiskirjeestä.