Nya delindex för tjurar och kor av köttras

NAV publicerar nu sju nya delindex för kor och tjurar av köttras. De nya delindexen innehåller samma egenskaper för alla raser men vikterna är rasspecifika

Läs mer om delindexen på engelska i NAVs nyhetsbrev och i artikeln NAV subindices for purebred beef: within breed specific subindex weights.

Du hittar mer information om avelsvärden för köttras och publicering av dessa på NAVs hemsida under Kött publicering.