Nya artiklar om effekten av NTM och vad avelsvärdena betyder i praktiken!

Funktionen  ”fenotypiska värden” som  översätter avelsvärden till vad de betyder i praktiken är uppdaterad med fler egenskaper. Nu inkluderar den även värden för fett- och proteinhalt. Du hittar värdena på NAVET – NAVs hemsida för publicering av tjuravelsvärden – på tjurens egen sida. Läs mer i artikeln:

Nu kan du se hur väl NTM (Nordic Total Merit) fungerar i praktiken. Besättningar i Danmark, Sverige och Finland har delats in i två halvor baserat på kornas härstamningsindex för NTM och prestationen  för viktiga egenskaper har därefter jämförts mellan hög och låg NTM grupp. Resultaten visar tydligt att NTM har stor effekt på flertalet ekonomisk viktiga egenskaper, främst livstidsavkastningen. Läs mer om resultaten i dessa artiklar: