NAV Kött x Mjölk publicering

NAV avelsvärden för Kött x Mjölk har uppdaterats med nya avelsvärden på NAVET avelsvärden köttras. Den nordiska avelsvärderingen för köttrastjurar på mjölkkor har utökats med egenskapen dräktighetslängd.

Läs mer i NAV nyhetsbrev (på engelska) och i artikeln Dräktighetslängd ny egenskap i avelsvärderingen för kött på mjölk.