NAV avelsvärdering – Sparat foder förbättrat

Årets fjärde ordinarie rutinavelsvärdering genomfördes som planerat och NAVET har uppdaterats med nya EBVs och GEBVs.

I den här avelsvärderingen publicerades avelsvärden för metabolisk effektivitet för första gången. Detta värde visar genetisk förmåga för hur effektivt en ko nyttjar det foder hon konsumerar. Det nya avelsvärdet ingår i delindexet Sparat foder som nu innehåller två avelsvärden; underhållsbehov och metabolisk effektivitet. Sparat foder ger dig som mjölkproducent bättre möjlighet att avla för fodereffektiva kor.

Läs mer i artikeln Sparat foder förbättrat med metabolisk effektivitet och i NAVs nyhetsbrev (på engelska).