NAV avelsvärdering

Årets tredje ordinarie rutinavelsvärdering genomfördes som planerat och NAVET har uppdaterats med nya EBVs och GEBVs.

Läs mer i NAVs nyhetsbrev.