NAV avelsvärdering

Årets fjärde NAV rutinavelsvärdering genomfördes som planerat. NAVET avelsvärden för mjölkrastjurar och NAVET köttras har uppdaterats med nya EBV och GEBV.

I samband med avelsvärderingen introducerades metoden Single step för övrig hälsa och klövhälsa. Den nya metoden ersätter därmed den två-stegsmodell som tidigare har använts för beräkning av avelsvärden för övrig hälsa och klövhälsa. Single step använder all information från genomtestade och ej genomtestade djur i en och samma beräkning.

Läs mer om förändringarna i: