Förbättrad hemsida: NAV Interbull Resultat

NAV har lanserat en ny sida för Interbullresultat för tjurar som har Interbullavelsvärden på nordisk skala. Dessa avelsvärden gör att man kan hitta de bästa tjurarna från hela världen för användning i Norden.

 

NAV Interbull Resultat är lättanvänd och har liknande funktioner som NAVET (NAVs publicering av avelsvärden för tjurar med stamboksnummer i NAV-länderna). Man kan exempelvis söka efter tjurar inom olika ras, födelseland och födelseår samt sortera sökresultaten efter olika avelsvärden. Mer information om tjurarna återfinns på tjurarnas egen sida.

 

Sidan uppdateras efter varje Interbullavelsvärdering som sker tre gånger per år. För RDC och Jersey finns bara Interbullavelsvärden baserat på dotterinformation (IB EBV) men för Holstein finns även genomiska avelsvärden (IB GEBV).

 

En förändring jämfört med tidigare är att för utländska holsteintjurar med endast IB GEBV så publiceras inte NTM. För avkommeprövade tjurar av alla raser beräknas NTM baserat på IB EBV och publiceras liksom tidigare.

 

NAV Interbull Resultat kan även nås direkt från startsidan för NAVs officiella hemsida.