Ett delindex för Sparat foder introduceras av NAV

I samband med NAVs avelsvärdering i augusti 2019 publicerades för första gången nordiska avelsvärden relaterade till fodereffektivitet. Ett nytt delindex ”Sparat foder” lanserades, vilket i framtiden kommer inkludera två avelsvärden, ”Underhållsbehov” och ”Metabolisk effektivitet”. Än så länge innehåller indexet endast avelsvärdet för Underhållsbehov då utvecklingsarbete återstår för att ta fram avelsvärdet för Metabolisk effektivitet. Delindexet för Sparat foder ger mjölkföretagare möjligheten att avla för kor som kan spara foderkostnader.

Läs mer om Sparat foder.