Indeks for Sparet foder beskriver det genetiske potentiale for at sænke foder omkostninger – både gennem reduceret behov til vedligehold og øget stofskifteeffektivitet. For begge, betyder højere avlsværdital et lavere foderbehovet og udtrykkes som reduktion i kilogram tørstofoptagelse i de første 3 laktationer.

Avlsværdital for Vedligehold beskriver det genetiske potentiale for at spare foder gennem lavere behov til vedligehold. Det relaterer sig grundlæggende til den enkelte ko’s kropsvægt. Det er alment kendt, at tunge køer skal bruge mere foder til vedligehold end køer, der vejer mindre. Avlsværditallet for vedligehold er baseret på forskellige mål for koens vægt – enten brystmål eller vægte – i de første 3 laktationer. Desuden bruges også registreringer af krydshøjde, kropsdybde og brystbredde, da de har en stærk sammenhæng med koens vægt.

Avlsværdital for Stofskifteeffektivitet beskriver det genetiske potentiale for at spare foder gennem højere effektivitet når foderet bruges til mælkeproduktion, vækst mm. Avlsværditallet for effektivitet er baseret på registrering af den enkelte ko’s foderoptagelse, samt hendes kropsvægt og ydelse.

Læs mere:

Sparet foder er nyt indeks i avlsarbejdet

Sparet foder giver NTM mere værdi

Stofskifteeffektivitet vil forbedre indekset for Sparet foder

Genetic evaluation for Saved feed (November 2020, på engelsk)

Mere effektive og klimavenlige køer (video)