Publicering af X-indekser

Publicering af X-indekser

Indekser for kødkvægstyre brugt til krydsning med malkekøer

NAV avlsværdital for kødkvægstyre brugt til inseminering af malkekøer er baseret på krydsningsafkom fra malkekøer. Kun krydsningsafkom efter renracede Holstein, Jersey eller RDM-køer er med i evalueringen.

Avlsværditallene bruges til at udvælge de kødkvægstyre på tværs af race, som giver letfødte og livskraftige kalve, der har gode tilvækst- og slagteegenskaber. Disse kalve har en større økonomisk værdi for både mælke- og slagtekalveproducent.

Betaling for indekser

For at X-indeks og delindekser kan publiceres for en tyr skal 2 kriterier være opfyldt:

  1. Sikkerheden på indekserne skal være højere end publiceringskrav
  2. Der skal betales en engangsbetaling for hver tyr. Engangsbetalingen betales af tyrens ejer/importør

Engangsbetalingen er gældende fra 1. januar 2020. Gebyret er på 1.000 Euro per tyr og NAV kontakter ejer/importør for alle tyre der kan publiceres

Indekser for fødselsegenskaber

Der er fire delindekser for fødselsegenskaberne: Livskraft og forløb for kalve født af mødre i hhv. 1. og senere laktationer. Alle fire avlsværdital kan publiceres, hvis tyren har mindst 50% sikkerhed på avlsværditallet for livskraft eller forløb i senere laktationer. Information om kalvens størrelse er kun registreret i Danmark og indgår i evalueringen som en indikatoregenskab, og bliver ikke publiceret.

Delindekserne for livskraft og forløb i senere laktationer bliver sammenvejet i fødselsindekset. Indekser for livskraft og forløb i 1. laktation er ikke indregnet i fødselsindekset, da kødkvæg kun i meget begrænset omfang anvendes til inseminering på kvier.

Indekser for vækstegenskaber

Vækstegenskaberne nettotilvækst, slagteform og fedt score er hver sammensat af underliggende egenskaber. Nettotilvækst består således af 4 egenskaber med lige stor vægt på alle: Tilvækst i kort periode (<550 dage) for hhv. tyre- og kviekalve, samt tilvækst i lang periode (>550 dage) for hhv. tyre- og kviekalve. Slagteform og fedtscore består hver især af hhv. kvie- og tyrekalveegenskaben, som sammenvejes med lige stor vægt. Nettotilvækst, slagteform og fedt score kan publiceres, hvis tyren har mindst 50 i sikkerhed på indeks for slagteform.

Delindekserne for nettotilvækst, slagteform og fedt score sammenvejes i vækstindekset. Vægtfaktorerne er afhængige af opdrætsperiodens længde og der er derfor et vækstindeks for både kort og lang opdrætsperiode. Generelt er opdrætsperioden kort i Danmark og lang i Finland og Sverige.

Nordisk X-index

Der beregnes også et totaløkonomiske indeks for kødkvægstyrene (X-indeks). Det beskriver krydsningsafkommets økonomiske potentiale for mælkeproducenten. Det produktionssystem som af kalvene opdrættes under (længde og intensitet) påvirker de økonomiske værdier. Kødkvægstyrene har derfor X-indekser som afhænger af opdrætsperioden. Generelt er opdrætsperioden kort i Danmark og lang i Finland og Sverige.

X-indeks, kort eller langt, inkluderer fødselsindeks og vækstindeks (kort eller lang periode), kombineret med økonomiske vægte. De økonomiske vægte er resultatet af økonomiske beregninger og forventninger til fremtidige produktionsforhold og prisforhold.

Når du som mælkeproducent vælger kødkvægstyre ud fra X-indekset, opnår du bedre krydsningskalve og dermed højere fortjeneste.

Publicering af X-indekser

Nordiske X-indekser bliver publiceret fire gange om året i forbindelse med NAV evalueringen for malkekøer (februar, maj, august og november). De nyeste resultater kan findes på søgesiden NAV søgning på kødkvægstyre.

Søgesiden indeholder officielle avlsværdital og øvrige informationer for kødkvægstyre brugt til krydsning. Du kan vælge forskellige opdrætsperioder (kort eller lang). Standard opsætningen er, at du får vist alle tyre, uanset race og fødselsland. Tyrene er sorteret efter deres X-indeks. Du kan dog skræddersy din søgning til specielle ønsker, samt søge på enkelte tyre.

Delindekserne er standardiseret til et gennemsnit på 100 og en spredning på 10. X-indekset er standardiseret til et gennemsnit på 0 og en spredning på 10

Mere information:

Total Merit Index (NBDI) for beef sires used for dairy cattle (på engelsk)

BxD breeding values – Final report (på engelsk)

Webinar om X-indekser (på engelsk)