NTM – Nordic Total Merit

Nordic Total Merit (NTM) omfatter alle økonomisk vigtige egenskaber for RDC (nordiske røde racer), Holstein og Jersey i Danmark, Finland og Sverige. NTM er baseret på unikke registreringer og målrettet mælkeproduktion i disse lande.

NTM er et balanceret avlsmål, der sigter mod sunde, frugtbare, produktive og holdbare køer med godt eksteriør. I NTM vægtes mange egenskaber sammen baseret på økonomiske værdier (se NTM – vægtfaktorer), som er resultatet af grundige økonomiske beregninger og raceforeningernes forventninger til fremtidige produktionsbetingelser og prisrelationer.

Vægten på de enkelte egenskaber samt deres indbyrdes avlsmæssige sammenhæng påvirker den økonomiske fremgang:

Avl efter NTM giver fremgang for alle vigtige egenskaber (se sammenhænge mellem NTM og delindekser). NTM er et økonomisk indeks, og højere NTM betyder således forbedret økonomi. En NTM-enhed har en værdi på ca. 75 kr. pr. ko årligt.

NTM og alle delindekserne i NTM er tilgængelige for alle tyre med et nordisk stambogsnummer på NAV – Søgning på tyre. Ligeledes kan den avlsmæssige udvikling findes på siden Genetisk trend.

Læs mere om NTM i  den detaljerede engelske beskrivelse NAV routine genetic evaluation of dairy cattle – data and genetic models.

Mere om NTM: