NAV evaluering – revideret NTM

Den fjerde NAV rutineevaluering i år fandt sted som planlagt. NAV søgesiden for tyre er opdateret med de nye EBV’er og GEBV’er.

I denne evaluering er revideringen af NTM blevet implementeret. For 10 år siden, i 2008, blev NTM publiceret for første gang. Nu, er avlsmålet revideret, og tilpasset fremtidens produktionsvilkår.

Nye opdaterede NTM vægte blev implementeret for Holstein, RDM og Jersey. Samtidig blev andre ændringer introduceret; nye vægtfaktorer i Y-indekset og ny sammensætning af laktationsvægtene for de indekser, der indeholder delegenskaber for flere laktationer. De økonomiske vægte i indekset for malkeorganer for Holstein og kropskapacitet for RDM er også blevet opdateret.

Læs mere om det nye NTM og andre ændringer her: