Jersey malkeorganer – nye vægtning

Jersey har ændret vægtningen i yver

I november 2015 har Jersey ændret vægtningen af de lineære yveregenskaber i indeks for malkeorganer. Den nye og den gamle vægtning er vist i tabel 1. Ændringerne i vægte skaber en betydelig re-rangering af køer og tyre. Sammenhængen mellem det gamle og det nye indeks for Jersey tyre er således 0,84.

 

Tabel 1. Gamle og nye vægte af lineære yveregenskaber i indeks for malkeorganer for Jersey

Traits Previous New
Fore udder attachment 25 20
Rear udder height 5
Rear udder width
Udder cleft 10
Udder depth 35 25
Teat length 3
Teat thickness 12
Teat placement, front 15
Teat placement, back -10
Udder balance -10
Codes for udder 5