Genomiske avlsværdital for malkekvægskrydsninger

NAV starter beregningen af genomiske avlsværdier for krydsningsmalkekøer i december 2021. Der bliver beregnet avlsværdital for genotypede to- og trevejskrydsninger mellem RDC, Jersey og Holstein. Genotypede krydsningskøer får genomiske avlsværdier for næsten de samme egenskaber som renracede køer.

Læs mere i artikel Genomiske avlsværdital for malkekvægskrydsninger giver nye muligheder og NAV nyhedsbrev (på engelsk).