Genetisk trend

På siden NAV trend – malkekvæg vises den avlsmæssige udvikling for de nordiske malkekvægsracer. Her kan du hurtigt og nemt få vist grafer, der illustrerer den avlsmæssige udvikling (det gennemsnitlige avlsmæssige niveau pr. fødselsår) for NTM og delindekserne i NTM. Du kan vælge at vise udvikling for forskellige racer, køn og samlet for de tre nordiske lande eller hver for sig.