Ydelse

Ydelsesindekset beskriver det genetiske potentiale for mælke-, fedt- og proteinproduktion. Det omfatter avlsværdital for mælk, fedt og protein baseret på kg mælk, fedt og protein (sidstnævnte beregnes ud fra kg mælk og fedt- og proteinprocenter). Der anvendes registreringer fra de første tre laktationer.

Målet er at producere mælk, der svarer til mejeriernes afregningssystemer. Derfor er der positiv vægt på kg protein og fedt og negativ vægt på kg mælk. Vægtningen er forskellig mellem racer.

Indeks for ydelse indgår i NTM. Derudover offentliggøres avlsværdital for persistens og protein- og fedtprocent.

Læs mere om beregning af avlsværdital i NAV routine genetic evaluation of dairy cattle – data and genetic models.

Vækst

Vækstindekset beskriver det genetiske potentiale for nettotilvækst og klassificering.

Avlsværditallene er baseret på slagteriernes registreringer af slagtevægten og klassificeringen (EUROP-skalaen) for tyrekalve. Kalvene er enten intensivt opdrættet eller opdrættet med en længere opfedningsperiode.

Vækstindekset er inkluderet i NTM.

Læs mere om beregning af avlsværdital i NAV routine genetic evaluation of dairy cattle – data and genetic models.