GEBV sikkerheder

Sikkerheder på avlsværdital for unge tyre offentliggøres

I november 2015 starter NAV med at offentliggøre sikkerheder på avlsværdital for unge genomisk testede tyre uden malkende døtre. De beregnede sikkerheder (%) er vist racevis for de vigtigste egenskaber i tabel 1. Forskellene i niveauer af sikkerheder mellem racer kan i stor udstrækning forklares med forskelle i referencegruppernes størrelse.

 

Tabel 1 Gennemsnitlig sikkerhed (%) for tyrekalve født i 2014

Holstein RDC Jersey
Ydelse 74 67 67
Vækst 60 49 28
Frugtbarhed 65 47 42
Fødsel 70 57 44
Kælvning 64 43 65
Yversundhed 68 57 56
Øvrige sygdomme 45 38 26
Klovsundhed 43 33
Holdbarhed 61 38 37
Kropskapacitet 73 58 63
Lemmer 68 54 53
Malkeorganer 73 55 60
Malketid 69 66 60
Temperament 62 53 27