Nye Interbeef avlsværdital

Nye officielle Interbeef avlsværdital er nu publiceret for Charolais, Limousine og Simmental. Der publiceres avlsværdital for fravænningsvægt (200-dages vægt i Danmark), samt for fødselsvægt (BWT) og kælvningsforløb (CAE), både som en egenskab for kalven og moderdyret. Sidstnævnte er nyt for Simmental.

Læs mere om det Nordiske samarbejde i Interbeef og se toplisterne for Interbeef avlsværditallene under Kødkvæg.

Nye artikler som viser at NTM har en stor effekt i praksis!

Den funktion som viser effekten af avlsværditallene i praksis er opdateret, så der nu også vises effekt af avlsværdital for fedt- og protein%. Du kan finde funktionen på tyrens egen side på ”NAV – Søgning på tyre”. Læs mere i artiklen:

NTM har 10-års jubilæum og nu kan du blive klogere på effekten i praksis. Besætninger i Danmark, Sverige og Finland er opdelt i 2 grupper baseret på afstamningsværdier for NTM og performance i de to grupper er sammenlignet. Resultaterne viser at NTM har en stor effekt på livstidsydelsen. Læs mere i artiklen: