Renracet kødkvæg

Avlsværdital for renracet kødkvæg

NAV avlsværdital for renracede kødkvægstyre (både insemineringstyre og foldtyre) og hundyr er udgangspunktet for kødkvægsavleren når forældrene til næste generation af kalve skal vælges. NAV beregner avlsværdital for fem racer (Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin og Simmental). Der kan offentliggøres avlsværdital for op til 18 enkelt egenskaber og 7 sammensatte egenskaber for det enkelte dyr. Avlsværditallene offentliggøres når publiceringsreglerne er opfyldt.

I november 2023 blev der tilføjet ni nye racer (Blonde d’Aquitaine, Dansk Blåkvæg, Dexter, Galloway, Grauvieh, Skotsk Højland, Piemontes, Salers, Korthorn (kød)) til NAVs renracet kødkvægsevaluering. For alle nye racerne offentliggøres alle delindekser og enkelt egenskaber, så frem publikationskravene er opfyldt.

Egenskaber

De egenskaber, der indgår i den nordiske avlsværdivurdering for renracet kødkvæg er vist nedenfor. Nogle egenskaber har en selvstændig økonomisk værdi, mens andre inddrages for at øge sikkerheden, da de har en avlsmæssig sammenhæng med de økonomisk vigtige egenskaber.

 • Livskraft ved fødsel og kælvningens forløb, henholdsvis 1. og senere kælvninger (direkte/maternel)
  • Kalvens overlevelse inden for de første 24 timer efter kælvning
  • Vurdering af kælvningens forløb sammenlignet med andre kælvninger i besætningen
 • Fødselsvægt (direkte/maternel)
  • Har en gunstig sammenhæng med tilvækst og en ugunstig sammenhæng med kalvens evne til at blive født
 • Tilvækst før fravænning (direkte/maternel)
  • Tilvækst fra fødsel til fravænning. Udtrykker både kalvens evne til at vokse og moderens evne til at tage sig af kalven
 • Årsvægt (direkte/maternel)
  • Udtrykker både kalvens evne til at vokse og moderens evne til at tage sig af kalven
 • Tilvækst efter fravænning
  • Tilvækst fra fravænning til et årsalderen. Udtrykker kalvens evne til at vokse
 • Slagtetilvækst
  • Tilvækst fra fødsel til slagtning. Udtrykker hovedsageligt kalvens evne til at vokse men også til en vis grad koens evne til at tage sig af kalven
 • Slagteform
  • Slagtekroppen klassificering på slagteriet (EUROP skalaen)
 • Fedme
  • Fedtlag på slagtekroppen registreret på slagteriet

Sammensatte avlsværdital

Avlsværdital for enkelt egenskaber er sammenvejet i syv sammensatte avlsværdital med racespecifikke vægte.

 • Produktion inkluderer Vækst og Slagtekvalitet.
 • Vækst inkluderer Årsvægt, direkte og Slagtetilvækst.
 • Slagtekvalitet inkluderer Slagteform og Fedme.
 • Funktion inkluderer Kælvning og Mælk.
 • Kælvning inkluderer
  • Forløb, maternel, 1. kælv.
  • Forløb, maternel, 2. og senere kælv.
  • Livskraft, maternel, 1. kælv.
  • Livskraft, maternel, 2. og senere kælv.
 • Mælk inkluderer Tilvækst før fravænning (maternel).
 • Fødsel inkluderer
  • Forløb, direkte, 1. kælv.
  • Forløb, direkte, 2. og senere kælv.
  • Livskraft, direkte, 1. kælv.
  • Livskraft, direkte, 2. og senere kælv

Racespecifikke vægte er vist i dokumentet NAV avlsværdital for renracet kødkvæg: Racespecifik vægtning af enkelt egenskaber.

Offentliggørelse af avlsværdital

Indenfor race er avlsværditallene standardiseret til en gennemsnit på 100 og en spredning på 10. For det enkelte dyr offentliggøres avlsværditallene, hvis det har en sikkerhed over 10 %, eller hvis dyret selv har en observation for den pågældende egenskab eller mindst 5 afkom. Disse regler gælder egenskabsvis. For de racer hvor indekser er beregnet på tværs af Danmark, Sverige og Finland, er basen en blanding af tyre og hundyr fra de tre lande, der er født 5-9 år før publiceringsdatoen og har et minimum af sikkerhed. Den genetiske base har et gennemsnit på 100. Der beregnes avlsværdital fire gange om året (marts, april, juni og november).

Avlsværdital for kødkvægsracerne kan findes på NAV’s hjemmeside under NAV søgning på kødkvæg. Søgesiden indeholder avlsværdital for alle dyr som må publiceres. Det er muligt at fremsøge dyr indenfor den valgte race, og desuden er det muligt at opsætte en række valgfrie søgeparametre. Dermed kan du skræddersy søgekriterierne til dine præferencer. Det er også muligt at søge efter individuelle dyr eller deres afkom. Ud over avlsværditallene er der andre relevante informationer såsom opdrætter, afstamning mm. på det enkelte dyr.

Mere information:

Criteria for introducing joint Nordic genetic evaluation for a beef breed (på engelsk)

Webinar om NAV søgning på kødkvæg: recording  PDF (på engelsk)

NAV Purebred beef evaluation for other breeds (på engelsk)

NAV subindices for purebred beef: within breed specific subindex weights (på engelsk)