Interbeef publicering

Interbeef avlsværdital

I Interbeef deltager Danmark, Sverige og Finland som ét land. Avlsværdivurderingen i Interbeef er baseret på grundregistreringer og afstamningsoplysninger fra de deltagende lande. Registreringer fra hvert af de deltagende lande bruges som forskellige egenskaber i den internationale avlsværdivurdering, og avlsværditallene fra Interbeef bliver offentliggjort på hvert medlemslands egen skala. Rangeringen af dyr kan derfor være forskellig – det bedste dyr i land A er således ikke nødvendigvis det bedst dyr i land B.

I øjeblikket deltager Australien, Tjekkiet, DFS (Danmark, Finland og Sverige), Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Letland, Slovenien, Sydafrika, Schweiz og Storbritannien – men alle lande deltager ikke med alle racer og egenskaber i Interbeef. Indtil videre publiceres der avlsværdital for fravænningsvægt (200-dages vægt i Danmark), samt fødselsvægt (BWT) og kælvningsforløb (CAE), både som en egenskab for kalven (direkte) og moderdyret (maternelt). Alle egenskaber publiceres for racerne Angus, Charolais, Hereford, Limousine og Simmental. Interbeef samarbejdet vil i fremtiden blive udvidet med flere egenskaber og racer.

Interbeef er et underudvalg af ICAR (International Committee for Animal Recording).

Interbeef publicering på nordisk skala

Officielle Interbeef avlsværdital for flere egenskaber og racer publiceres 2 gange årligt (marts og november). De nyeste resultater kan ses på NAV søgning på kødkvæg. Søgesiden indeholder avlsværdital for alle dyr som må publiceres. Det er muligt at fremsøge dyr indenfor den valgte race, og desuden er det muligt at opsætte en række valgfrie søgeparametre. Dermed kan du skræddersy søgekriterierne til dine præferencer. Det er også muligt at søge efter individuelle dyr eller deres afkom. Ud over avlsværditallene er der andre relevante informationer såsom opdrætter, afstamning mm. på det enkelte dyr.

Interbeef avlsværdital på DFS skala er standardiserede, så gruppen af dyr, der er født 3-8 år før datoen for avlsværdiberegning samt har en vejning ved 200 dage, har et gennemsnitligt avlsværdital på 100 og en spredning på 10.

Vigtigt. Det skal bemærkes, at Interbeef evalueringerne køres separat for alle egenskaberne, mens der ved de officielle evalueringer i Danmark, Finland og Sverige bruges mere avancerede modeller, og evalueringerne omfatter flere andre egenskaber. Yderligere anvendes der også information fra beslægtede dyr fra andre lande i Interbeef evalueringerne, mens dyrene i den nordiske evaluering standardiseres i forhold til en fælles nordisk basepopulation. Derfor kan dyrenes Interbeef avlsværdital afvige fra de nationale avlsværdital. Det skal også bemærkes, at der i Danmark ikke offentliggøres et avlsværdital udelukkede baseret på fravænningsvægt.