INTERBEEF PUBLICERING

INTERBEEF AVLSVÆRDITAL

I Interbeef deltager Danmark, Sverige og Finland som ét land. Avlsværdivurderingen i Interbeef er baseret på grundregistreringer og afstamningsoplysninger fra de deltagende lande. Registreringer fra hvert af de deltagende lande bruges som forskellige egenskaber i den internationale avlsværdivurdering, og avlsværditallene fra Interbeef bliver offentliggjort på hvert medlemslands egen skala. Rangeringen af dyr kan derfor være forskellig – det bedste dyr i land A er således ikke nødvendigvis det bedst dyr i land B.

I øjeblikket deltager Australien, Tjekkiet, DFS (Danmark, Finland og Sverige), Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Letland, Slovenien, Sydafrika, Schweiz og Storbritannien – men alle lande deltager ikke med alle racer og egenskaber  i Interbeef. Indtil videre publiceres der avlsværdital for fravænningsvægt (200-dages vægt i Danmark), samt fødselsvægt (BWT) og kælvningsforløb (CAE), både som en egenskab for kalven (direkte) og moderdyret (maternelt). Alle egenskaber publiceres for racerne Angus, Charolais, Hereford, Limousine og Simmental. Interbeef samarbejdet vil i fremtiden blive udvidet med flere egenskaber og racer.

Interbeef er et underudvalg af ICAR (International Committee for Animal Recording).

Interbeef publicering på nordisk skala

Officielle Interbeef avlsværdital for flere egenskaber og racer publiceres 2 gange årligt (marts og november). De nyeste resultater kan ses på toplister ved at følge nedenstående link.

(Hvis du bruger Firefox browser skal du højreklikke på linket, vælge “Gem destination som” på din egen computer og derefter åbne den i Excel)

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Limousine

Simmental

Ved at følge racelinket får man adgang til en Excel fil med tre forskellige ark. For hver race er der således tre forskellige toplister. I overskriften på de 3 toplister kan man se publiceringsreglerne for avlsværditallene. På nuværende tidspunkt bliver toplisterne sorteret ud fra avlsværditallet for fravænningsvægt (AWW).

  1. Internationale officielle tyre
    • Tyre med meget høj sikkerhed. Tyrene opfylder de krav, som Interbeef har fastsat for publicering i alle lande
  2. DFS officielle tyre
    • Tyrene på liste 1, som er født i DFS, samt tyre med officielle avlsværdital i Danmark, Finland eller Sverige
  3. DFS officielle hundyr
    • Køer med officielle avlsværdital i Danmark, Finland eller Sverige

Interbeef avlsværdital på DFS skala er standardiserede, så gruppen af dyr, der er født 3-8 år før datoen for avlsværdiberegning samt har en vejning ved 200 dage, har et gennemsnitligt avlsværdital på 100 og en spredning på 10. Det svarer til gennemsnit og spredning på de indekser, som offentliggøres i Danmark, Finland, og Sverige i dag.

For at begrænse antallet af dyr, kommer kun dyr med avlsværdital på mindst 115 for AWW med på toplisterne.

Vigtigt. Det skal bemærkes, at Interbeef evalueringerne køres separat for alle egenskaberne, mens der ved de officielle evalueringer i Danmark, Finland og Sverige bruges mere avancerede modeller, og evalueringerne omfatter flere andre egenskaber. Yderligere anvendes der også information fra beslægtede dyr fra andre lande i Interbeef evalueringerne, mens dyrene i den nordiske evaluering standardiseres i forhold til en fælles nordisk basepopulation. Derfor kan dyrenes Interbeef avlsværdital afvige fra de nationale avlsværdital. Det skal også bemærkes, at der i Danmark ikke offentliggøres et avlsværdital udelukkede baseret på fravænningsvægt.