NAV avlsværdivurdering

Årets først NAV rutine avlsværdivurdering er forløbet som planlagt. Avlsværditallene er opdateret på søgesiderne NAV Søgning på tyre samt Kød x Mælk på søgesiden NAV Søgning på kødkvægstyre.

Ved malkekvægs evalueringen er Single Step metoden ibrugtaget for Vækst, og metoden erstatter den såkaldte to-trins-metode. Ved Single Step metoden bruges al information fra genotypede og ikke-genotypede dyr samtidigt. RDC ydelses modellen er forbedret med flere ændringer, og der vil i fremtiden komme flere forbedringer.

Læs mere om ændringerne: