Nordisk malkekvæg

NAV beregner avlsværdital for malkekøer for de antalsmæssigt store malkeracer i Danmark, Finland og Sverige.

Nordiske røde racer

De nordiske lande har det største antal røde køer i verden, omkring 273.000 køer fordelt på finsk Ayrshire (135.000), svensk rødt (104.000), og RDM (34.000).

Holstein

Holstein er den mest almindelige malkerace i verden og den mest talrige i de nordiske lande. Danmark har 355.000, Sverige 142.000 og Finland 90.000 Holstein køer – i alt ca. 587.000 køer.

Jersey

Der er næsten 2.000 Jersey køer i Sverige og omkring 400 i Finland. De fleste Jersey køer i de nordiske lande findes i Danmark – næsten 70.000 køer.

Ud over de antalsmæssigt store racer, som indgår i NAV’s avlsværdivurdering, er der også nogle mindre racer.