Nordisk malkekvæg

NAV beregner avlsværdital for malkekøer for de antalsmæssigt store malkeracer i Danmark, Finland og Sverige.

Nordiske røde racer

De nordiske lande har det største antal røde køer i verden, omkring 162.000 køer fordelt på finsk Ayrshire (70.000), svensk rødt (66.000), og RDM (26.000).

Holstein

Holstein er den mest almindelige malkerace i verden og den mest talrige i de nordiske lande. Danmark har 350.000, Sverige 114.000 og Finland 95.000 Holstein køer – i alt ca. 559.000 køer.

Jersey

Der er næsten 2.000 Jersey køer i Sverige og omkring 1.000 i Finland. De fleste Jersey køer i de nordiske lande findes i Danmark – næsten 67.000 køer.

Ud over de antalsmæssigt store racer, som indgår i NAV’s avlsværdivurdering, er der også nogle mindre racer.