Nordisk malkekvæg

NAV beregner avlsværdital for malkekøer for de antalsmæssigt store malkeracer i Danmark, Finland og Sverige.

Nordiske røde racer

De nordiske lande har det største antal røde køer i verden, omkring 125.000 ydelseskontrolleret køer fordelt på finsk Ayrshire (57.000), svensk rødt (55.000), og RDM (23.000).

Holstein

Holstein er den mest almindelige malkerace i verden og den mest talrige i de nordiske lande. Danmark har 340.000, Sverige 104.000 og Finland 94.000 ydelseskontrolleret Holstein køer – i alt ca. 538.000 køer.

Jersey

Der er næsten 2.000 Jersey ydelseskontrolleret køer i Sverige og omkring 1.000 i Finland. De fleste Jersey køer i de nordiske lande findes i Danmark – næsten 72.000 ydelseskontrolleret køer.

Ud over de antalsmæssigt store racer, som indgår i NAV’s avlsværdivurdering, er der også nogle mindre racer.