Find oplysninger om monogene egenskaber for kødkvæg

Monogene egenskaber skyldes fejl på en enkelt position på kromosomet eller på et stykke DNA.  Monogene egenskaber er modsat f.eks. tilvækst ikke påvirket af fodring og pasning. Det er muligt at påvise et stort antal monogene egenskaber ud fra en laboratorietest eller at udlede dem fra en almindelig genomisk test. De resultater der kan udledes fra en genomisk test kan ses på ”NAV søgning på kødkvæg” under dyrets egen side. Oplysningerne er tilgængelige under fanerne ”Renavl” og ”Interbeef”. Monogene egenskaber, der er udledt på Eurofins er ikke tilgængelige på ”NAV søgning på kødkvæg”.

Resultater for Progressive retinal degeneration (RP1) og polledhed vises for alle racer. Derudover vises resultater for Developmental Duplication (DD) for Angus, Progressiv Ataksia for Charolais og Hypotrichosis (HY), Maple Syrup Urine Disease (MSUD) og Mandibulofacial dysostosis (MD) for Hereford. Flere egenskaber vil blive tilføjet. Resultaterne for monogene egenskaber kan ses ved at klikke på knappen “Monogene egenskaber” under afstemningsoplysninger på dyrets egen side på ”NAV søgning på kødkvæg”. Alle tilgængelige resultater for det udvalgte dyr præsenteres. I tabellen for monogene egenskaber er navn, kode og resultat (bærer/fri) vist. Koden slutter med “F”, hvis dyret ikke er bærer, for enkeltbærere slutter koden med “C” og for dobbeltbærere slutter koden med “S”.

På ”NAV søgning på kødkvæg” er det også muligt at filtrere en søgning ud fra oplysninger om monogene egenskaber:

Du kan finde mere information om monogene egenskaber på NAV’s homepage.