SAC

NAV har en ”Scientific Advisory Committee” (SAC) med deltagere fra universiteter og kvægavlsorganisationer i de tre lande. Det vigtigste mål med SAC er at:

  • sørge for, at de metoder, som NAV benytter i avlsværdivurderingen, har en høj standard og er i overensstemmelse med ”state of art”
  • koordinere nordisk forskning på området
  • søge ekstern finansiering af forskningsprojekter
  • fremme samarbejdet mellem NAV og forskningscentre.

Medlemmer

Gert Pedersen Aamand, Nordic Cattle Genetic Evaluation

Søren Borchersen, VikingGenetics

Freddy Fikse, Växa Sverige

Mogens Lund, Aarhus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og Genetik – Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Martin Lidauer, LUKE Natural Resources Institute Finland

Ulrik Sander Nielsen, SEGES Kvæg

Jukka Pösö, Faba co-op

Erling Strandberg, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics, Division of Applied Genetics