Genetisk udvikling for flere egenskaber

På den nordiske trendside vises avlsmæssig udvikling i NTM og delindekserne i NTM for de nordiske malkeracer. Som noget nyt vises nu også udvikling for klovsundhed (under fanen “Sundhed”), og Ungdyroverlevelse (under fanen “Frugtbarhed/Holdbarhed”).

For både RDC og Holstein køer har der været en svag avlsmæssig fremgang for både Klovsundhed og Ungdyroverlevelse i løbet af de seneste syv år. For Jersey har der også været fremgang for Ungdyroverlevelse, mens der hverken har været fremgang eller tilbagegang for klovsundhed.

Den avlsmæssige udvikling for en race beregnes som den gennemsnitlige avlsværdi for dyr født i forskellige fødselsår. Du kan vælge at vise udviklingen for forskellige racer, køn og lande – samlet eller Danmark, Finland og Sverige for sig.