RDC har justeret vægte i NTM

Samtidig med at ungdyroverlevelse inddrages i NTM, har RDC øget vægten på ydelse og yver. Dette gøres for at sikre, at den avlsmæssige fremgang for disse egenskaber opretholdes.

 

Ændringen har kun begrænset effekt på tyrens rangering

 

Aktuelle vægtfaktorer på delindekser i NTM og sammenhænge mellem NTM og delindekserne kan findes på NAV’s hjemmeside (www.nordicebv.info) ved at klikke på ”NTM og avlsværdital” og dernæst ”NTM”.