DNA-määritystulokset nyt myös liharoduille

DNA-määritykset kertovat eläimen genotyypin sellaisissa ominaisuuksissa, joihin vaikuttaa vain yksi geeni tai haplotyyppi (alleelijoukko, jotka periytyvät yhdessä, alleeli = geenin muoto). Ympäristötekijät eivät vaikuta näihin ominaisuuksiin. Eläimen genotyyppi on mahdollista tutkia ominaisuuksien suhteen joko erillisellä laboratoriotestillä ja genomimäärityksen (= genomitesti) yhteydessä.  Genomitestistä saadut tulokset esitetään eläimen omalla sivulla NAV Pihvihaun Lihakarja- ja Interbeef-arvosteluiden yhteydessä. Erillisellä laboratoriotestillä saatuja tuloksia ei esitetä NAV Pihvihaussa.

Kaikille roduille esitetään nupouden ja RP1-geenin tulokset. Lisäksi angukselle näytetään punaisen värin ja DD:n tulokset, charolain ataxia tulokset ja herefordille HY:n, MSUD:n ja MD:n tulokset. Ominaisuuksia tulee lisää vähitellen. Yksittäisen eläimen tuloksia voi tutkia NAV Pihvihaussa eläimen omalla sivulla, jossa sukutaulun alla olevasta napista ”DNA-määritykset” avautuvat ko. eläimen tulokset. DNA-määritykset taulukossa on ominaisuuden nimi, koodi ja tulos (vapaa/kantaja). Jos eläin on vapaa ko. ominaisuudesta, koodi päättyy F-kirjaimeen, jos taas eläin on kantaja (heterotsygootti), koodi päättyy C-kirjaimeen. Jos eläin on homotsygoottikantaja, koodi päättyy S-kirjaimeen.

NAV Pihvihaussa on myös mahdollista lajitella eläimiä DNA-tulosten perusteella:

Lisätietoa DNA-määrityksistä löytyy NAVin kotisivuilta.