Tuotos

Tuotosindeksi ennustaa, millaisia maidon, rasvan ja valkuaisen tuottajia eläimen jälkeläiset keskimäärin ovat populaation keskiarvoon verrattuna. Indeksi sisältää maito-, rasva- ja valkuaiskilojen jalostusarvot kolmelta ensimmäiseltä lypsykaudelta. Jalostusarvot perustuvat maitokiloihin sekä rasva- ja valkuaispitoisuuteen. Tuotostiedot saadaan tuotosseurannasta.

Tavoitteena on tuottaa maitoa, joka vastaa meijereiden maksuperusteita. Siksi tuotosindeksissä suurin painotus on valkuaispitoisuudella ja maitokiloilla on negatiivinen painotus.

Tuotosindeksi on mukana NTM:ssä. Lisäksi julkaistaan valkuais- ja rasvaprosentin sekä pitkämaitoisuuden jalostusarvot.

Lue lisää jalostusarvostelujen laskennasta dokumentista NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit.

Kasvu

Kasvuindeksi on ennuste sonnin urosjälkeläisten perinnöllisestä tasosta teuraspainon ja ruhon laatuluokan suhteen. Indeksi sisältää teuraspainon ja ruhon laatuluokan jalostusarvot, mitkä perustuvat teurastamoista saataviin teurastietoihin. Teuraspainon jalostusarvo koostuu lyhyen ja pitkän kasvatusajan jalostusarvoista.

Kasvuindeksi on mukana NTM:ssä holsteinilla ja punaisilla roduilla.

Lue lisää jalostusarvostelujen laskennasta dokumentista NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit.