NTM – Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo

NTM (Nordic Total Merit) on kokonaisjalostusarvo, jossa on mukana kaikki pohjoismaiselle lypsykarjalle taloudellisesti tärkeät ominaisuudet.

NTM on tasapainoinen jalostustavoite, jolla tähdätään terveeseen, hedelmälliseen, hyvätuotoksiseen, kestävään ja hyvärakenteiseen lypsykarjaan.

NTM on kehitetty tiiviissä yhteistyössä eri jalostus- ja rotujärjestöjen sekä tutkimuslaitosten kanssa. NTM perustuu tuotos- ja terveystarkkailuun ja sen muodostamisessa on otettu huomioon pohjoismaiset tuotanto-olosuhteet nyt ja tulevaisuudessa. Eri ominaisuuksia on painotettu niiden taloudellisen merkittävyyden mukaan (katso NTM:n painokertoimet).

NTM:ssä mukana olevien ominaisuuksien taloudelliset painokertoimet ja niiden korrelaatio NTM:n kanssa vaikuttavat odotettavissa olevaan taloudelliseen edistymiseen kussakin ominaisuudessa (klikkaa kuvaa, niin sen näkee suurempana):

Kun jalostusvalintaa tehdään NTM:n perusteella, edistytään kaikissa taloudellisesti tärkeissä ominaisuuksissa yhtä aikaa (katso Korrelaatiot NTM:n ja alaindeksin välillä). Yksi NTM-yksikkö vastaa 10 euron lisätuottoa lehmää kohti vuodessa.

NTM sekä muut NAV:n laskemat jalostusarvot keinosiemennyssonneille löytyvät NAV Sonnihausta. Trendisivulla voi tarkastella perinnöllistä edistymistä NTM:ssä ja siihen sisältyvissä ominaisuuksissa.

Lue lisää NTM:stä englanninkielisestä dokumentista NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit.

Lisää NTM:stä: