DNA-määritykset – Lypsykarja

DNA-määritykset kertovat eläimen genotyypin sellaisissa ominaisuuksissa, joihin vaikuttaa vain yksi geeni tai haplotyyppi (alleelijoukko, jotka periytyvät yhdessä, alleeli = geenin muoto). Ympäristötekijät eivät vaikuta näihin ominaisuuksiin. Näitä ominaisuuksia ovat mm. nupous, punainen väri ja beta-kaseiini, mutta joukossa on myös ominaisuuksia, jotka eivät ole toivottavia ja niitä kutsutaankin usein geenivirheiksi kuten CVM ja bulldog. Eläimen genotyyppi on mahdollista tutkia näiden ominaisuuksien suhteen joko erillisellä laboratoriotestillä ja genomimäärityksen yhteydessä. Tulokset kertovat eläimen genotyypin kyseisen ominaisuuden suhteen. Tätä tietoa voidaan hyödyntää tehtäessä paritussuunnitelmia, jotta ei pariteta kahta saman geenivirheen kantajaa. Toisaalta tietoa voidaan hyödyntää myös toivottujen ominaisuuksien suhteen esim. nupouden kohdalla, jotta saadaan perinnöllisesti nupoja yksilöitä.

NAVin Sonnihaussa sonnin omalla sivulla esitetään sonnin status vain genomitestistä saatavilla olevien ominaisuuksien suhteen. Tulokset avautuvat kohdasta ”DNA-määritykset”. Erillisistä laboratoriotutkimuksista saatuja tuloksia ei esitetä sonnin omalla sivulla.

Yhteenveto DNA-määrityksistä ja käytetyistä lyhenteistä – Lypsykarja

Ominaisuuksien kuvaukset – Lypsykarja