INTERBEEF Julkaisu

Interbeefin jalostusarvot

Vaikka NAVin jäsenmailla (DFS) on jokaisella omat kansalliset jalostusarvostelunsa, ovat maat osallistuneet Interbeef-arvosteluihin yhteistyössä. Interbeefiin toimitetaan raakadataa ja sukutietoja jokaisesta osallistujamaasta erikseen tai ryhmänä, mikäli kyseessä on pohjoismaiden kaltainen yhteistyö. Tämän jälkeen jokaisesta maasta lähetettyjä tietoja käsitellään yksittäisinä tietoina maiden välisessä arvostelussa, ja tulokset julkaistaan jokaisen maan omien julkaisusääntöjen mukaisesti.

Tällä hetkellä seuraavat maat osallistuvat Interbeefiin: Australia, Tšekin tasavalta, DFS (Tanska, Suomi ja Ruotsi), Ranska, Saksa, Irlanti, Etelä-Afrikka, Sveitsi, Iso-Britannia, Viro, Italia, Latvia ja Slovenia, mutta kaikki maat eivät osallistu kaikkien rotujen tai ominaisuuksien arvosteluun. Interbeef-arvostelut lasketaan vieroituspainolle (AWW), syntymäpainolle (BWT direct ja maternal) ja poikimahelppoudelle isänä ja emänisänä (CAE direct ja maternal) roduille aberdeen angus, charolais, hereford, limousin ja simmental.

Interbeef toimii ICARin (kansainvälinen tarkkailuorganisaatio) alaisuudessa, joten lisätietoa aiheesta löytyy ICARin sivuilta.

Interbeefin jalostusarvot pohjoismaisella DFS-skaalalla

Uudet jalostusarvot julkaistaan kaksi kertaa vuodessa (maalis- ja marraskuussa) ja tulokset löytyvät huippueläinten listalta, johon on linkki alla.

(Jos käytät Firefox-selainta, linkit kannattaa tallentaa omalle koneelle ja avata sen jälkeen excel-ohjelmalla.)

Aberdeen Angus

Charolais

Hereford

Limousin

Simmental

Jokaisella rodulla on kolme omaa huippulistaa, sillä jokaisessa excel-tiedostossa on kolme välilehteä. Listan yllä on kerrottu listan julkaisuehdot.

A. Viralliset, kansainväliset sonnit –lista

  • Listalla on sonneja, joiden arvostelut ovat hyvin luotettavia, ja ne julkaistaan kaikissa jäsenmaissa

B. Viralliset, pohjoismaiset DFS-sonnit –lista

  • Listalla on sonneja, jotka ovat listalla A, mikäli ne ovat syntyneet Pohjoismaissa, sekä muita sonneja, joilla on virallinen arvostelu Tanskassa, Suomessa tai Ruotsissa.

C. Viralliset, pohjoismaiset DFS-lehmät –lista

  • Listalla on lehmiä, joilla on virallinen jalostusarvostelu Tanskassa, Suomessa tai Ruotsissa.

 

Interbeefin jalostusarvot on standardisoitu DFS-skaalalle siten, että 3-8 vuotta sitten syntyneiden, pohjoismaisten eläinten vieroituspainoindeksien keskiarvo on 100 ja keskihajonta 10.

Listoille otettujen eläinten minimivaatimus vieroituspainoindeksille on ollut 115. Tulevaisuudessa tulemme parantamaan Interbeef-arvostelujen julkaisua luomalla webbi-sivun, jossa voi tarkastella minkä hyvänsä eläimen kaikkia arvostelutietoja.

On tärkeää huomata, että Interbeef-arvostelu vieroituspainolle sisältää vain vieroituspainoon vaikuttavat suorat perinnölliset vaikutukset (vasikan oma kasvukyky).