Dokumenterad effekt

Dokumenterad effekt

Den “lönsamma kon” är en ko med hög produktion, bra fruktsamhet och hälsa och som är lätt att hantera och mjölka. Alltså, en ko som fortsätter att producera och skapa bra inkomst för mjölkbonden år efter år utan att orsaka problem och onödiga utgifter.

 

Med NTM får du unik information om djurens genetiska förmåga för lönsamhet – det vill säga både om de egenskaper som ger dig högre inkomster och lägre produktionskostnader. Vi har bevisen att NTM fungerar i praktiken!

Kor med högre NTM presterar bättre en kor med lägre NTM. Det visas genom att dela in korna inom en besättning i två halvor baserat på deras NTM-värde vid födseln (hög respektive låg NTM grupp) och sen jämföra deras produktionsresultat.

Några exempel på förbättrad prestation hos kor i hög NTM grupp:

  • Högre mjölkproduktion – omkring 15 och 25 kg mer fett + protein i första respektive andra laktation
  • Mer fruktsamma – cirka 2 dagar kortare intervall både från födsel till första inseminering hos kvigor samt från första till sista inseminering hos kor i första respektive andra laktation
  • Friskare – omkring 1-2 % -enheter färre kor med juverinflammation sett över de första laktationerna
  • Högre livstidsproduktion – 200-300 kg mer fett + protein producerat under kornas livstid

Resultaten visar att NTM fungerar i praktiken och ger nordiska mjölkbönder en ökad lönsamhet per ko genom förbättrad produktion, fruktsamhet och hälsa. Följaktligen ger NTM även en förbättrad livstidsproduktion per ko.

Läs mer:

Högre NTM innebär högre livstidsproduktion hos Holsteinkor

Högre NTM innebär högre livstidsproduktion hos RDC kor