Toimii todistetusti

Toimii todistetusti

“Näkymätön lehmä“ on lehmä, jolla on korkea tuotos, hyvä hedelmällisyys ja terveys ja on helppo lypsää ja käsitellä. Tällainen lehmä tuottaa vuodesta toiseen aiheuttamatta hoitajalleen harmia.

 

NTM:n avulla on helppo löytää ne lehmät, jotka tuottavat hyvin eivätkä aiheuta ongelmia. Tulosten perusteella voidaan myös osoittaa, että NTM toimii käytännössä.

Lehmät, joilla on korkeampi NTM ovat fenotyyppisesti parempia kuin lehmät, joilla on alhainen NTM. Tämä käy ilmi, kun lehmät jaetaan kahteen ryhmään niiden syntymähetken NTM:n perusteella (hyvä ja huono NTM-ryhmä) ja verrataan ryhmien fenotyyppisiä tuloksia eri ominaisuuksissa.

Tässä on muutamia esimerkkejä hyvän NTM-ryhmän paremmista fenotyyppisistä tuloksista:

  • Korkeampi tuotos – noin 15 ja 25 kg korkeampi yhteenlaskettu rasva+valkuaistuotos ensimmäisellä ja toisella lypsykaudella
  • Parempi hedelmällisyys – hiehojen siemennysikä on noin kaksi päivää alhaisempi ja lehmillä siemennyskausi on noin kaksi päivää lyhyempi kahdella ensimmäisellä lypsykaudella
  • Parempi terveys – noin 1 – 2 prosenttiyksikköä vähemmän utaretulehdustapauksia
  • Korkeampi elinikäistuotos – 200-300 kg korkeampi yhteenlaskettu elinikäinen rasva- ja valkuaistuotos

Tulokset osoittavat, että NTM toimii käytännössä ja tarjoaa pohjoismaisille viljelijöille parempaa tuottoa lehmää kohti korkeamman tuotoksen sekä paremman hedelmällisyyden ja terveyden johdosta. NTM parantaa myös kestävyyttä, jolla on suuri merkitys kannattavuuteen.

Lue lisää miten hyvin NTM toimii:

Korkeampi NTM johtaa korkeampaan elinikäistuotokseen holsteinlehmillä

Korkeampi NTM johtaa korkeampaan elinikäistuotokseen RDC-lehmillä