Balanserat avelsmål

Balanserat avelsmål

Utvecklingen av det nordiska totalindexet (NTM) för mjölkkor är en historia om ett skifte mot ett mer helhetsomfattande och balanserat avelsmål. NTM innehåller alla ekonomiskt viktiga egenskaper som det i dagsläget går att avla för. Bland annat inkluderas många funktionella egenskaper såsom juverhälsa, fruktsamhet och överlevnad. Även om dessa egenskaper har ett ogynnsamt samband till avkastning, så är det möjligt att uppnå kontinuerligt avelsframsteg för samtliga egenskaper som ingår i avelsmålet.

 

Det gemensamma nordiska totalindexet, NTM, publicerades första gången 2008 men innan dess användes liknande nationella index i Danmark, Finland och Sverige. Efter införandet har ytterligare egenskaper lagt till i NTM vilket har förbättrat det ekonomiska värdet per NTM-enhet.

Den ökande betoningen på funktionella egenskaper i NTM går hand i hand med mjölkböndernas preferenser. Inriktningen på avelsarbetet har gått mot att avla för en mer robust ko som bidrar till högre lönsamhet, inte bara genom ökad mjölkavkastning utan även genom minskade produktionskostnader.

Syftet med NTM är att kombinera ekonomiskt viktiga egenskaper på ett optimalt sätt för bästa lönsamhet. Bakom viktfaktorerna för respektive egenskap i NTM finns beräknade ekonomiska värden baserade på förväntade framtida priser och produktionsförhållanden. Avelsmålet reflekterar därmed mjölkböndernas önskemål och framtida behov.

Ett väl sammansatt avelsmål samt effektiva, moderna metoder för avelvärdering och avelsarbete möjliggör ett bra avelsframsteg för alla egenskaper i NTM.  Urval baserat på genomiska avelsvärden har ytterligare förbättrat möjligheten att avla för lönsamma kor. Bland annat tack vare ökad säkerhet på avelsvärden, framför allt för funktionella egenskaper. Takten på avelsframsteget har också ökat.

Mer om NTM: