Balanceret avlsmål

Balanceret avlsmål

Det nordiske total økonomiske indeks (NTM) for malkekvæg, er et balanceret avlsmål, der indeholder de mest økonomisk vigtige egenskaber. Det gælder både produktionsegenskaber og mange funktionelle egenskaber som yver sundhed, frugtbarhed og holdbarhed. På trods af at produktions- og funktionelle egenskaber ofte har en ugunstig indbyrdes sammenhæng, har det været muligt at opnå genetisk fremgang for alle egenskaber.     

NTM er udviklet i et samarbejde mellem Finland, Sverige og Danmark og blev publiceret for første gang i 2008. Tidligere blev lignende total økonomiske indekser anvendt i alle tre lande. Henover årene er NTM blevet forbedret ved at inkludere nye egenskaber – senest klovsundhed og ungdyroverlevelse. Dette har øget den økonomiske værdi pr. indeksenhed.

Den store vægt på de funktionelle egenskaber i NTM, er helt i tråd med hvad landmændene ønsker. Der har været stigende fokus på at avle imod en mere robust ko, som giver et større overskud. Ikke kun ved at øge mælkeydelsen, men også ved at reducere produktionsomkostningerne.

Beslutningsprocessen omkring vægtningen af egenskaber i NTM er drevet af landmænd. Målet er at kombinere egenskaberne på den meste optimale måde, for at opnå størst muligt overskud. Vægtningen af de enkelte egenskaber, er baseret på hvordan det er forventet at markedet og produktionen i fremtiden vil udvikle sig. Avlsmålet afspejler derfor landmands nuværende og fremtidige behov.

Anvendelsen af de nyeste beregningsmetoder og chip teknologier, sikrer den højst mulige genetiske fremgang for alle egenskaber i NTM. Brugen af genomisk selektion har gjort det muligt at avle mod køer der giver et endnu større plus på bundlinjen. Dette skyldes højere sikkerheder på avlsværditallene, især for de funktionelle egenskaber.

Mere om NTM: