Rib form og retning

Beskrivelsen af malkepræg er blevet ændret gennem årene for derved bedre at beskrive egenskaben. Sidste
år blev det besluttet, at egenskabens navn også skulle ændres, så navnet bedre svarer til egenskaben. Det
nye navn er Rib form og retning, og fra 5. september vil du se det nye navn på NAV’s søgesider.

Læs mere i artiklen Rib form og retning er det nye navn for malkepræg.