Nyt om monogene egenskaber

Monogene egenskaber er ikke et nyt område indenfor kvægavlen. Men med den stigende anvendelse af genomisk test til både tyre og køer, er det nu muligt at udlede resultater for mange monogene egenskaber baseret på information fra den genomisk test. Derfor vises der nu, alle tilgængelige testresultater for tyre, på NAVs hjemmeside. En anden opdatering er, at benævnelserne for de monogene egenskaber er blevet internationaliseret. Derfor er der foretaget opdateringer på både NAVs hjemmeside, i DMS og på udskrifter.